يکشنبه, شهريور 24, 1398
شما اینجا هستید    آموزش
 .
 .

       
     به بخش آموزش مؤسسه ناب ايران خوش‌آمديد  
   

 اگر می‌خواهيد در مسير ناب به درستی پيش رويد، گام مهم آن است که هم شما و هم همکارانتان بر دانش و بينش ناب مسلط شوند. مشاوران ناب قبل از هر چيز بايد مربی باشند. چالش ناب شدن باید در کارخانه و توسط خود شما انجام شود. البته شما می‌توانيد از خدمات مشاوره ناب برای ايجاد نخستين جريان ارزش نمونه و ارزيابی اقدامات انجام شده و برنامه‌ريزی برای مراحل بعدی خيزش ناب استفاده کنيد، اما اين فقط شما و همکارانتان هستيد که بايد چالش هر روزه ناب شدن را در کف کارگاه انجام دهيد و به همين دليل بايد همه به خوبی آموزش ديده باشند. (به صفحه تجارب ناب مراجعه کنيد)

 

 

   

جهت اثرگذاری و کارآیی کارگاه‌های آموزشی، توصیه می‌شود به سیر آموزشی زیر توجه نمایید.  در این صفحه، علاوه بر سیر کارگاه‌های آموزشی ناب، با هدف درک بهتر شما ناب اندیش گرامی، خلاصه‌ای از هر یک از کارگاه‌ها هم آورده شده است.

 
     1. دوره توليد ناب و تفکر ناب از پايه:  
   

 شرکت‌کنندگان در اين دوره با اصول، مفاهيم و ابزارهای اصلی توليد ناب آشنا شده و درخواهند يافت چگونه می‌توانند به کمک آنها به کيفيتی هر چه بالاتر، هزينه‌هايی هر چه کم‌تر و زمان انتظار توليدی هر چه کوتاه‌تر دست يابند. همچنين می‌آموزند چگونه می‌توانند گام به گام، توليد ناب را در شرکت خود پياده کنند.

 
     2. دوره کارگاهی نقشه‌برداری جريان ارزش  
   

 نقشه‌برداری جريان ارزش، ابزار برنامه‌ريزی پياده‌سازی توليد ناب است. نقشه‌برداری یک گام مهم در فرايند تحقق توليد ناب است، زیرا نشان می‌دهد فعالیت‌های بهبود چگونه باید مديريت و هدايت شوند.

 
     3. دوره کارگاهی آفرينش حرکت پيوسته  
   

 حرکت پيوسته، مهم‌ترين و اولين گام در پياده‌سازی توليد ناب است. در دوره کارگاهی استقرار حرکت پيوسته، شرکت‌کنندگان از طريق بحث و گفتگو در کلاس، ارائه تجارب عملی و تمرينات، تمام دانش لازم برای استقرار يک سلول توليدی دارای حرکت پيوسته (شامل مفاهيم، ابزارها، فرم‌های مربوطه و فرمول‌های مورد نياز( را فرامی‌گيرند.

 
     4. دوره کارگاهی استقرار کشش هموار به کمک کانبان  
   

 سیستم‌های کشش هموار با استفاده از کانبان، یکی از عوامل مهم موفقیت تویوتا بوده است و در اين دوره از طریق بحث و گفتگو، تمرینات عملی و شبيه‌سازی در کلاس، شرکت‌کنندگان می‌آموزند چگونه کشش و همواری را از محصول نهایی تا مواد اولیه در کل کارخانه مستقر سازند و بر تمامی ابزارهای تویوتا برای استقرار کشش هموار در انواع صنایع مسلط خواهند شد.

 
     5. تثبیت و بهبود فرایندها (خطاناپذیرسازی، استانداردسازی و ... )  
   

 استقرار شيوه کنترل کيفيت بدون عيب براي دستيابي به کيفيت 100% با ابزارهاي ساده پوکا يوکه يا جلوگيري از بروز خطا.

 
     6. شيوه حل مسئله ناب به کمک گزارش A3:  
   

 حل مسئله ناب، شيوه ای است که به کمک آن می‌توان هر گونه مشکل و مسئله‌ای درمحيط کار را یک بار و برای هميشه حل کرد. این تکنیک که بر اصول و منطق A3 مبتنی است به هر شرکتی امکان می‌دهد که مشکلات بنیادین یا روزمره خود را به شکل ريشه‌ای حل کند.

 
     در پایان کارگاه‌های آموزشی ناب قادر خواهید بود:  
   

1. نقشه جریان ارزش وضع موجود خانواده‌ محصول‌های شرکت خود را ترسیم و به کمک آن اتلاف‌ها را شناسایی کنید.

2. نقشه وضع موجود را به نقشه جریان ارزش وضع آینده مبدل کرده و یک برنامه اجرا تدوین کنید.

3. متناسب با محصول، یک سلول حرکت پیوسته ناب طراحی کنید.

4. بین سلول ناب و فرایندهای قبل و بعد از آن (از جمله فرایندهای تأمین و سوپرمارکت محصول نهایی) به کمک کانبان کشش را پیاده کنید.

5. و به کمک تکنیک‌های خطاناپذیرسازی و توقف‌ناپذیرسازی، عیوب و توقفات را به صفر برسانید.

6. و مشکلات و مسائل شرکت خود را به کمک تکنیک A3 به شیوه‌ای ناب حل کنید.

7. و در نهایت به یک کارشناس تولید ناب مبدل شوید.

 
   

 باتشکر
واحد آموزش آموزه/موسسه ناب ایران