يکشنبه, شهريور 24, 1398
شما اینجا هستید    فروشگاه سیر مطالعات ناب
 .
 

ضمن سپاس از حسن توجه شما به کتاب‌هاي ناب انتشارات آموزه، جهت افزايش کارآيي مفاهيم و حداکثر استفاده از مطالب مندرج در کتاب‌ها، توصيه مي‌شود مطالعات خود را بر اساس سير مطالعاتي زير آغاز و ادامه دهيد. براي کسب اطلاعات بيش‌تر از جمله مقدمه، فهرست مطالب و مطالعه بخش‌هايي از کتاب به صفحه فروشگاه در یک نگاه مراجعه یا روی نام کتاب کلیک نمایید.

   
           
    1  کتاب‌هاي فرهنگ‌ساز    
     1.1  چه کسي تغيير را کشت؟    
     

 آماده‌سازي و تشويق افراد براي ايجاد تغييرات. 

   
     1.2  آموزه‌هاي دکتر دمينگ    
       نقد مفاهيم مديريت سنتي و آماده‌سازي براي پذيرش مفاهيم و روش مديريت ناب    
     1.3  چهار روز با دکتر دمينگ    
      جمع‌بندي و انسجام بخشي به آموزه‌هاي دمينگ     
           
     2  دانش ناب- مفاهيم تئوري    
     2.1 فرهنگ اصطلاحات ناب    
     

 کتاب همراه ناب‌انديشان براي مطالعه همه کتاب‌هاي ناب

   
     2.2  سيستم توليد تويوتا    
       يادگيري مفاهيم بنيادين ناب    
     2.3  توليد ناب    
       آشنايي با مزايا و توانايي‌هاي ناب در مقابل انبوه و آشنايي با تاريخچه ناب    
     2.4  تفکر ناب    
       يادگيري اصول و ابزارهاي ناب و آماده شدن براي پياده‌سازي ناب    
     2.5  موفقيت در بحران    
       کاربرد تفکر ناب در خروج از بحران    
     2.6  فراتر از توليد ناب    
       شناخت تأثير تفکر ناب بر کار و زندگي افراد و آماده کردن آن‌ها براي پياده‌سازي    
           
     3  دانش ناب- کتاب‌هاي کارگاهي براي پياده‌سازي ناب    
     3.1  آموزش دیدن    
       نحوه تعيين بهبودهاي ناب و برنامه پياده‌سازي آن‌ها به کمک نقشه‌برداري جريان ارزش    
     3.2  آفرينش حرکت پيوسته    
       گام اول پياده‌سازي: استقرار سلول حرکت پيوسته    
     3.3 کانبان از آغاز تا پايان    
       گام دوم پياده‌سازي: استقرار سيستم کنترل توليد ناب    
     3.4  لجستيک و تغذيه ناب    
    گام سوم پياده‌سازي: استقرار سوپرمارکت مواد تأميني و لجستيک    
     3.5  کارخانه ناب    
       آشنايي با يک تجربه عملي پياده‌سازي ناب از در ورود تا در خروج کارخانه    
    3.6  راهنماي بهره‌برداري از کارخانه ناب    
       راهنماي مطالعه و کتاب همراه براي مطالعه و درک بهتر کتاب کارخانه ناب    
     3.7  خدمات ناب (کتاب کمک آموزشي)    
       گام چهارم پياده‌سازي ناب: استقرار ناب در امور خدماتي و پشتيباني به کمک تکنيک نقشه‌برداري    
     3.8  کار در حرکت پيوسته (کتاب کمک آموزشي)    
       گام پنجم پياده‌سازي ناب: استقرار حرکت پيوسته در امور خدماتي و پشتيباني