يکشنبه, شهريور 24, 1398
شما اینجا هستید    مشاوره درباره مشاوره ناب
 .
 .

 

         اصول مشاوره‌ی ناب  
     تحقق توليد ناب محتاج سه عامل مهم و کليدی است: بحران، عامل تغيير و دانش ناب.  
   

 بحران، شرايطی است که در آن شرکت ديگر احساس می‌کند نمی‌تواند به حيات خود ادامه دهد و در صورت تداوم اين شرايط راهی جز توقف عمليات خود ندارد. در شرايط رقابتی و رکود، يعنی وقتی که نتوان هزينه‌ی اشتباهات و اتلاف‌ها را از مشتری گرفت، بحران شرکت را در بر خواهد گرفت و انجام تغییرات بنیادی را ضروری خواهد کرد.

 
   

 عامل تغيير، کسی است که قدرت و اراده‌ی لازم برای تغییرات ناب را دارد. او همان مدیریت اجرایی و ارشد شرکت است که به شرایط بحرانی شرکت واقف شده و به این باور رسیده است که تولید ناب تنها راه نجات شرکت است. تغییرات ناب چالش برانگیزند و با مقاومت مواجه خواهند شد و عامل تغییر کسی است که این چالش‌ها را قبول کرده و مقاومت‌ها را به موافقت مبدل خواهد کرد. تغییرات ناب نیازمند مراقبت و نظارت‌اند وگرنه به راحتی از دست می‌روند. عامل تغییر باید همواره دستآوردهای ناب را ممیزی کند و از آن‌ها پاسداری نماید و به هیچ حدی از بهبود راضی نشود تا سرانجام بتواند شرکت خود را از بحران به در آورد و به شرکتی پیش‌تاز مبدل سازد.

 
   

 دانش ناب نیازمند فراگیری است، شیوه‌ها و روش‌ها و تکنیک‌های ناب با روش‍‌های سنتی مدیریت و تولید مغایرند و در دانشگاه‌ها و مراکز علمی آموزش داده نمی‌شوند. شما به عنوان عامل تغییر و کارکنان‌تان باید این دانش را فرا گیرید و از آن برای تغییر شیوه‌ی مدیریت کسب و کارتان استفاده کنید. برای فرگیری درست دانش ناب باید منابع ناب را به خوبی مطالعه کنید. (به بخش کتاب‌های ناب مراجعه کنید). دوره‌های آموزشی لازم را طی نمایید (به بخش دوره‌ها و کارگاه‌ی آموزشی مراجعه کنید). و از خدمات مربی ناب برخوردار شوید.

 
   

 مربی ناب کسی است که بر دانش ناب و جزئیات آن مسلط است و نه تنها می‌تواند آن را به خوبی به کارکنان شما آموزش دهد بلکه می‌تواند اصول و تکنیک‌های تولید ناب را با شرایط ویژه و خاص شرکت شما انطباق دهد. او کسی است که منطق و شیوه‎‌ی تفکر ناب را به همه خواهد آموخت و بستر فرهنگی لازم برای تحقق تولید ناب را در شرکت شما فراهم خواهد آورد. وظیفه‌ی او است که پس از آموزش شما و همکاران‌تان تیم بهبود ناب شرکت شما را هدایت کند و به کمک آن‌ها و با گردآوری دقیق اطلاعات از کف کارگاه نقشه‌ی جریان ارزش وضع موجود و آینده را برای جریان ارزش نمونه بکشد و با هدایت و نظارت او این نقشه جریان ارزش پیاده شود. پس از آن کار او نظارت بر تغییرات ناب است، تغییراتی که دیگر شما و همکاران‌تان باید خودتان آن‌ها را طراحی و پیاده کنید، دائما مورد تجدید نظر قرار دهید تا به وضع آینده‌ای بهتر دست یابید و سرانجام بکوشید تا دستآوردهای حاصله را حفظ کنید، تداوم بخشید و به تمامی شرکت و همه‌ی جریان‌های ارزش گسترش دهید.

 
   

 مشاوره‌ی ناب همانا ایفای وظیفه چونان مربی ناب است. مشاور ناب نمی‌تواند و نباید به جای شما فکر و عمل کند. او تنها باید تعلیم دهد، هدایت و نظارت کند و بستر لازم را برای مشارکت همگان برای تحقق تولید ناب فراهم آورد. از این‌رو موسسه ناب ایران در مقام یک مشاور روش‌شناسی خاصی را برگزیده است. این روش‌شناسی در صفحه‌ی روش‌شناسی مشاوره‌ی ناب به تفصیل آمده است