يکشنبه, شهريور 24, 1398
شما اینجا هستید    مشاوره سیر مشاوره ناب
 .
 .

 

          سیر مشاوره ناب / روش‌شناسی پياده‌سازی ناب  
   

 موسسه ناب ایران در مقام مشاور و بر اساس  تجارب تا کنون خود برای پياده سازی توليد ناب در هر شرکتی با هر محصول و هر شرايطی دريافته است که روش‌شناسی زیر شما را با کم‌ترين هزينه و با بيش‌ترين سرعت به نتايج مورد انتظار از تحقق توليد ناب خواهد رساند. اين روش شناسی کلی مبتنی بر هفت مرحله است که بسته به شرايظ شرکت شما هم می تواند تغيير کند و هم با سرعت کم یا بيش تری برداشته شود.

 
       
     مرحله اول: بسترسازی  
   

 بسترسازی یعنی ایجاد آمادگی ذهنی در مدیران ارشد و کلیه‌ی نیروهای یک شرکت برای درک درست تولید ناب و آماده شدن برای انجام بهبودهای ناب که خود شامل دو گام است.

 
       
     مرحله‌دوم: تشکیل تیم ناب  
   

 برای تحقق تولید ناب باید تیمی متشکل از مدیران همه‌ی واحدها به ویژه واحد تولید، واحد برنامه‌ریزی و کنترل تولید، واحد تامین و پشتیبانی، واحد فنی، واحد نت، واحد مهندسی صنایع و واحد تضمین کیفیت تشکیل شود. وظیفه‌ی این تیم ترسیم نقشه‌های جریان ارزش و تحقق گام به گام و مرحله به مرحله‌ی توليد ناب و طراحی گام به گام کایزن‌های ناب است.

 
       
     مرحله سوم: نقشه‌برداری جریان ارزش  
   

 نقشه‌برداری جریان ارزش مهم‌ترین ابزار برنامه‌ریزی تولید ناب در کف کارگاه است. این مرحله خود شامل 6گام است.

 
       
     مرحله چهارم: استقرار حرکت پیوسته در خانواده محصول نمونه  
   

 حرکت پیوسته یکی از مهم‌ترین مشخصات تولید ناب است. هدف از حرکت پیوسته، حذف تمام فاصله‌ها و نيز موجودی‌ها به ويژه قطعات در جریان ساخت است به نحوی که بتوان یک محصول را در حرکتی تک واحدی و بدون توقف و در واقع بدون هرگونه اتلافی تولید کرد. هدف تولید ناب همانا استقرار حرکت پیوسته است. بخش مهمی از آن خیزش کلیدی در بهره‌وری و سودآوری که تولید ناب نوید آن را می‌دهد از طریق حرکت پیوسته به دست خواهد آمد. استقرار حرکت پیوسته در خانواده محصول نمونه 4 گام است.

 
       
     مرحله پنجم: تثبيت و بهبود سلول حرکت پيوسته  
   

 يک سلول حرکت پيوسته برای اينکه بتواند درست کار کند بايد دارای سه ويژگی مهم باشد:

کاملا توانا باشد که يعنی همواره مطابق روش‌های درست کار کند و به نتايج درست منجر شود. روش های مورد استفاده برای دستيابی به توانايي عبارتند از: استانداردسازی، خطاناپذيرسازی، ساماندهی محيط کار و شش سيگما.

 
   

 کاملا آماده باشد يعنی که بتواند در زمان مورد نياز و بدون توقف، توليد کند. روش های مورد استفاده برای دستيابی به آمادگی عبارتند از: نت ناب و پنج اس.

 
   

 کاملا بسنده باشد يعنی در زمان مورد نياز به ميزان مورد نياز توليد کند. روش‌های مورد استفاده برای دستيابی به بسندگی عبارتند از: کاهش زمان آماده سازی و استفاده از ابزارهای به اندازه.

 تثبيت و بهبود سلول حرکت پيوسته خود شامل 5گام است.

 
     
    مرحله ششم: استقرار کشش هموار در خانواده محصول نمونه  
     حرکت پیوسته مهم‌ترین عنصر تولید ناب است اما به دلایلی همواره نمی‌توان در بین فرایندها یک حرکت پیوسته‌ی تک واحدی را مستقر کرد. این دلایل عبارتند از: دوری فرایندها از یکدیگر، ناهماهنگی سرعت بین فرایندها، عدم تثبیت فرایندها (پایین بودن OEE) و... . در این حالت بهترین روش برای این‌که هر فرایندی همواره مواد و قطعات مورد نیاز خود را درست به موقع دریافت کند آن است که بین آن فرایند و فرایند تامین‌کننده‌ی آن هموارسازی و کشش صورت گیرد. استقرار کشش هموار نیز شامل 4گام است.  
       
     مرحله هفتم: تعميم توليد ناب به تمامی خانواده های محصول شرکت  
   

 پس از طی مراحل فوف و آموزش همگان و بستر سازی مناسب و پياده سازی توليد ناب در خانواده محصول نمونه، اکنون وقت آن است که توليد ناب در کل شرکت و در تمامی خانواده‌های محصول نمونه گسترش يابد. اين مرحله، مرحله مهم است و نيازمند طرح و برنامه ای دقيق است که بايد بر اساس يک طرح جامع ناب سازی و به کمک جريان های ارزش تهيه شده برای ساير خانواده های محصول شرکت تهيه شود. اين مرحله، نيازمند همکاری کامل تمامی مديران، واحدها و کارکنان شرکت است.

 
   

 توجه: مدت زمان مورد نياز برای اجرای مراحل يک تا شش، بستگی زيادی دارد به آمادگی شرکت برای ناب شدن و ميزان وجود سه عنصر کليدی بحران، عامل تغيير و دانش ناب. به طور معمول و در يک شرکت متوسط اين مدت بين شش ماه تا يکسال طول خواهد کشيد. مرحله هفتم، يعنی تعميم سيستم هم بين دو تا سه سال پس از استقرار جريان ارزش نمونه قابل تحقق است. اين مدت هم بستگی دارد به اندازه شرکت، ميزان آمادگی آن برای تداوم بهبودهای ناب و ميزان حضور مشاور. در شرکت های خوب و متوسط که مشاور و ساير کارکنان شرکت حضوری فعال داشته باشند و مديريت پشتيبانی لازم را انجام دهد کل مرحله تغييرات ناب نيازمند دو تا سه سال کار مستمر است.

 
     برای اطلاع ازگام‌های هر مرحله و آشنایی بیشتر با هریک از مراحل فوق می‌توانید با ما تماس بگیرید.