يکشنبه, شهريور 24, 1398
 .
کمينه
برنامه پیاده سازی
   برنامه عمل برای پیاده سازی ناب:  
   

 با اینکه هر شرکت مشخصی که می‌خواهد توليد ناب را پیاده کند بسته به شرایط خاص خود دارای چالش‌ها و مشکلات خاصی است اما یک مراحل عمومی مشخصی هم وجود دارد که به همه شرکت‌ها در هر شرایطی، امکان می‌دهد به کمک آنها بتوانند میزان مقاومت‌ها را کاهش داده، دانش ناب را در شرکت گسترش داده و تعهد لازم برای مبدل شدن به یک شرکت ناب را فراهم آورند.

 
  آغاز کار:   
   

1. عامل تغییر: یک عامل تغییر شوید یا برای خودتان پیدا کنید، کسی که قدرت و مسئولیت لازم برای پیش بردن ناب را در شرکت داشته باشد. بهترین کاندیدا برای این کار، مدیر عامل است.

 
 

2.  بحران: یک بحران را شناسایی کنيد یا با طرح یک برنامه استراتژیک گسترش و پیشرفت شرکت، در شرکت خود بحران ایجاد کنید. شرکتی که دچار بحران نبوده یا خود را درگیر شرایط بحرانی ورود به بازار جدید یا گسترش شرکت نکرده است، نتوانسته مسیر ناب شدن را طی کند. مطمئن شوید که همه در شرکت شما بحرانی بودن شرایط را باور دارند.

 
 

3.  دانش: با استفاده از یک مربی و مشاور ناب، کسی که می‌تواند تکنیک‌های ناب را آموزش داده و پیاده کند، کسی که در عین حال می‌تواند جزیی از سیستم شما شده و یک تیم بهبود ناب را تربیت کند، دانش ناب را در شرکت خود گسترش داده و تعميق دهيد. بدون اطمینان از دستیابی به یک سطح حداقلی از دانش، برنامه پیاده‌سازی را شروع نکنید.

 
 

4.  تمرکز بر بهبود فرآيند به جای بهبود محصول: برای عبور از بحران، به جای تغيير محصول یا بازار خود، به بهبود فرآيندهای خود فکر کنيد. تغيير محصول یا استراتژی‌های بازاریابی یا بازار، اضطرار لازم برای ایجاد بهبود در فرآيندهای عملياتی را از بین می‌برند.

 
 

5.  ترسیم نقشه جریان ارزش: یک نقشه جریان ارزش وضع موجود تهیه کنید که نشان می‌دهد حرکت مواد و اطلاعات در حال حاضر چگونه صورت می‌گیرد، آن را به یک نقشه وضع آینده ناب مبدل کنید و بر اساس اين نقشه، یک برنامه پیاده‌سازی گام به گام تهيه کنيد. بدون نقشه برداری، هیچ بهبودی انجام ندهید. تمام این برنامه را در یک گزارش A3 خلاصه کنید. برای هر گام بهبود نیز یک گزارش A3 تهیه کنيد که جزئیات بیش‌تری را بیان می‌کند. بدون گزارش A3 هیچ گامی را برندارید.

 
 

6.  پیاده سازی سریع: خیلی سریع، وارد عمل شوید و یک جریان ارزش نمونه را بسازید، جریان ارزشی که برای شرکت شما مهم باشد و دستآوردهایی چشمگیر و قابل قبول برای همگان به همراه آورد.

 
 

7.  گسترش سریع: به محض اینکه در خانواده محصول نمونه به نتایج اولیه دست یافتيد، به سرعت، سیستم را گسترش دهید طوری که تمام فرآيند فیزیکی تولید محصولات را در برگیرد و همزمان فرآيندهای پشتیبانی و دفتری را هدف قرار دهید. در هیچ مرحله‌ای متوقف نشوید و ناب را به کل شرکت خود گسترش دهید.

 
  یک سازمان ناب ایجاد کنید   
   

1.  سازماندهی مجدد شرکت بر اساس خانواده محصول: شرکت خود را بر اساس خانواده‌های محصول جدا، سازماندهی کنيد طوری که معلوم باشد میزان هزینه‌ها و درآمدهای هر خانواده محصول، چقدر است.

 
 

2.  ایجاد دفتر بهبودهای ناب: یک دفتر بهبود ناب ایجاد کنید که وظیفه آن، نظارت بر عملکرد تمام جریان‌های ارزش و بهبود مستمر آنها باشد. دفتر بهبود ناب، زیر نظر مدیریت ارشد شرکت کار خواهد کرد.

 
 

3.  استفاده از ظرفيت‌های آزاد شده: با پیاده‌سازی تولید ناب، شما نیروی انسانی اضافی، ماشین اضافی، فضای اضافی و سرمایه آزاد شده خواهید داشت. اگر دچار بحران هستید گاه مجبورید که از شر این موارد راحت شوید اما اگر بتوانید بهتر آن است که با ورود به بازارهای جدید، تولید محصولات جدید و ... به سرعت از این امکانات آزاد شده، استفاده کنيد. اگر در اثر بحران، مجبور شدید که نیروی مازاد خود را اخراج کنید (به عنوان آخرین راه حل) باید به دیگران اطمینان دهید که بعد از و به خاطر توليد ناب، کسی دیگر را اخراج نخواهید کرد.

 
 

4.  تهیه برنامه استراتژيک گسترش: اکنون شما شرکتی هستید که می توانيد به سرعت، گسترش یابید. برای این کار یک برنامه استراتژیک گسترش تهیه کنید: بازارهای جدید، سهم بیش‌تر بازار، محصولات جدید و ... ارقام جدید سود و افزایش سرمایه همگی منتظر شما هستند.

 
 

5.  خلاصی از شر لنگرهای بازدارنده: اگر هنوز کسانی را دارید که با ناب مخالف اند و در مقابل بهبودها مقاومت می کنند و امیدی ندارید که با وجود بهبودها افکار خود را تغییر دهند، خود را از شر آنها خلاص کنید.

 
 

6.  بهبود مستمر: هر چیزی را که بهبود داده‌اید، دوباره بهبود دهید. به هر وضع آینده‌ای که پیاده کرده‌اید به عنوان یک وضع موجود فکر کنید و باز هم آن را بهبود دهید. به هیچ حدی از بهبود راضی نشوید. گاه مجبورید که یک گام به عقب بردارید تا دو گام به جلو بردارید اما هرگز متوقف نشوید.

 
  ایجاد یک سیستم کسب و کار ناب برای گسترش تفکر ناب در شرکت   
  1.  از ابزار هوشین کاری برای برنامه ریزی استراتژیک خود استفاده کنيد.  
  2.  سیستم حسابداری ناب را مستقر کنید.  
  3.  بين دستمزد کارکنان و بهبود عملکرد شرکت یک ارتباط متناسب ایجاد کنيد.  
 

4.  شاخص‌های عملکرد را شفاف کنيد و همه اطلاعات واقعی را به طور شفاف در اختیار همگان قرار دهید.

 
  5.  دانش و مهارت‌های ناب را به همه در شرکت آموزش دهید.  
   

6.  از ابزارها، به اندازه استفاده کنيد: ماشین آلات به اندازه و سیستم مدیریت اطلاعات متناسب و به اندازه برای شرکت خودتان.

 
  برنامه پیاده سازی را کامل کنيد:   
 

1.  به سراغ تأمين کنندگان و مشتریان برويد و مسیر پیاده سازی ناب را مطابق مراحل فوق با آنها طی کنيد.

 
  2.  یک استراتژی ناب جهانی برای خود تدوين کنيد.  
  3.  سیتم رهبری ناب را در شرکت خود مستقر کنيد.  
    

 توجه: این برنامه پیاده سازی، مبتنی بر برنامه‌ای است که جیم ووماک و دان جونز در کتاب معروف خود به نام تفکر ناب، ارائه کرده اند و ما خلاصه آن را با مجوز از سایت مؤسسه لين اینترپرايز، برای ناب اندیشان پارسی زبان، ترجمه کرده ايم.